Service / Onderhouds Coördinator - Alkmaar

bij Prefound  -  Alkmaar
Baan
0
751
18-07-2020

Over deze vacature

Als Servicecoördinator / Onderhoudscoördinator ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de uitvoering van multidisciplinaire preventieve en correctieve servicewerkzaamheden. Als einddoel dat de werkzaamheden effectief en efficiënt kunnen worden verricht en geen afbreuk wordt gedaan aan vastgestelde planningen en/of contractuele verplichtingen. Daarnaast waarborg je klanttevredenheid en arbeidsvreugde van uitvoerende medewerkers.

De werkzaamheden van een service coordinator bestaan uit:

 • Organiseren: stemt af met betreffende Contractmanager Services over kaders waarbinnen werkzaamheden uitgevoerd moeten worden (Operational Level Agreements; OLA’s), stemt met de Operationeel Manager Services af over bezetting en inzetbaarheid van medewerkers op betreffende OLA’s
 • Werk beoordelen: beoordeelt door het systeem gegenereerde werkorders. Toetst of werkzaamheden ingepland kunnen worden; zijn (in- of externe) medewerkers beschikbaar met juiste competenties, zijn materialen aanwezig, is een veilige werkomgeving geborgd, zijn er bijzondere instructies, etc. Bestelt zo nodig materialen en/of maakt afspraken met externe partijen (inleen en subcontractors)
 • Werk inplannen: wijst werkorders toe aan en instrueert uitvoerende medewerker(s)/externe partijen met juiste competenties en allocatie. Maximaliseert ‘hands-on-tools’, hospitality en een evenwichtige werkverdeling. Past de korte termijn onderhoudsplanning zo nodig aan op basis van storingen, gewijzigde prioriteiten en/of beschikbaarheid. Informeert betreffende medewerkers over het hoe en waarom
 • Uitgevoerd werk beoordelen: beoordeelt of de technisch gereed gemelde werkorder kan worden doorgezet naar de Contractmanager. Toetst of gewerkte uren en gebruikte materialen/diensten (inclusief inleen en subcontractors) passen bij de uitgegeven werkorder, dan wel afwijkingen voldoende zijn toegelicht. Toetst of juiste coderingen zijn gebruikt. Vraagt zo nodig na en corrigeert waar nodig. Zorgt waar nodig voor terugkoppeling in een klantsysteem en maakt de werkorder gereed voor de facturerings-fase (exclusief klantspecifieke bijlagen)
 • Rapportage: koppelt (operationele) uitvoerbaarheid van werkzaamheden bij klanten terug aan betreffende Contractmanager Services. Signaleert (structurele) procesverstoringen en doet voorstellen tot verbetering. Geeft input voor ontwikkeling- en beoordeling van toegewezen uitvoerende medewerkers aan Operationeel Manager Services
 • Samenwerking en communicatie: is linking-pin tussen klant, meldkamer, uitvoerende medewerker(s) en externe partijen, borgt dat deze partijen tijdig en volledig op de hoogte zijn van de status van preventief en correctief onderhoud
 • Consignatiediensten: draait standaard mee in rooster van storingsdienstcoördinatie. Is buiten dagvenster aanspreekpunt voor geconsigneerde medewerkers mbt bestelling van diensten/materialen

Als service coordinator rapporteer je hiërarchisch aan de Operationeel Manager Services. Tevens stuurt de service coordinator een toegewezen groep (10 – 15 uitvoerende medewerkers) operationeel aan.

Organisatie

Onze opdrachtgever is een grote landelijke speler op het vlak van ontwerp, realisatie, onderhoud & beheer en exploitatie van technische installaties. Ze doen projecten en verrichten werkzaamheden in industrieel gebied als op gebied van gebouwtechnische installaties. Ze stimuleren ondernemerschap en zijn altijd op zoek naar creatieve, duurzame en energiebesparende oplossingen. Volop ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid om jezelf te ontplooien!

Wij zoeken

 • Je beschikt over MBO-/HBO-Niveau werk en denkniveau
 • Je hebt kennis van en affiniteit met techniek
 • Je hebt kennis van installaties, componenten en gebruikte materialen
 • Je bent procesgericht en kunt procesmatig werken

Contactpersoon

Mike van der Toorn

E: mike@bkprofessionals.nl

Wat je moet bezitten

Dit zijn vaardigheden en competenties die je reeds moet bezitten om de functie goed te kunnen uitoefenen

Competenties 
Competenties zijn een verzameling van kennis aangevuld met persoonlijkheid, intelligentie en motivatie.

 • Samenwerken
 • Assertiviteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Inzicht
 • Vakgerichtheid

Vaardigheden 
Vaardigheden zijn activiteiten waar je goed in bent.

 • Communicatief vaardig
 • Betrouwbaar
 • Accuraat
 • Gedreven

Wil je solliciteren op deze baan?

Login of maak snel je account aan. TalentZ maakt een slimme match tussen jou en het bedrijf! Zo zie je direct of deze baan bij jou past!

Vacature eigenschappen

 • 50 - 250 medewerkers
 • Fulltime
 • MBO
 • Service / Onderhouds Coördinator
 • Technicus elektrotechniek

Deel deze vacature