Over deze vacature

Wat je moet bezitten

Dit zijn vaardigheden en competenties die je reeds moet bezitten om de functie goed te kunnen uitoefenen.

Competenties

Dit is een verzameling van jouw kennis aangevuld met persoonlijkheid, intelligentie en motivatie.

Vaardigheden

Dit zijn handelingen en activiteiten waar je door ervaring goed in bent.

Activiteit