Privacy Statement

Natuurlijk vinden wij uw privacy net zo belangrijk als die van ons zelf. Daarom kunt u er op rekenen dat wij uw gegevens zorgvuldig behandelen en alleen gebruiken binnen de daarvoor gestelde kaders. In deze verklaring vertellen wij u hoe wij dit doen.

Verwerkingsverantwoordelijke

TalentZ in Spanbroek is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens

TalentZ, C.N. Appelstraat 8, 1715 GG Spanbroek
Email: info@talentz.nl
Website: https://www.talentz.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen

TalentZ verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Wij hebben geen enkele intentie om bewust gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u een vermoeden hebben, dat wij dat toch gedaan hebben, neem dan contact op met info@talentz.nl en dan zullen wij die informatie direct verwijderen.

Gebruik van de informatie

In principe gebruiken wij uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen leveren en u daarbij zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, onder meer om:

 • Contact met u te kunnen opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • Financiële en administratieve transacties (zoals betalingen) te kunnen verwerken

Daarnaast analyseert TalentZ uw gedrag op onze website om zodoende ons aanbod van producten en diensten nog beter af te stemmen op uw voorkeuren. Ook wordt de data van gebruikers gebruikt voor statistisch doeleinde

Natuurlijk verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van informatie met derden

Alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of in het geval wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen wij uw persoonsgegevens met derden delen. Met deze partijen sluiten wij verwerkingsovereenkomsten, die worden geregistreerd en bijgehouden in een verwerkingsregister. Dit register kunt u desgevraagd op elk moment inzien. Vanzelfsprekend zullen wij uw gegevens nooit met derden delen of aan hen verkopen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of worden.

Cookiebeleid

TalentZ maakt gebruik van analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat we anoniem data kunnen verzamelen. Hierdoor kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren. Wij maken hiervoor gebruik van Hotjar en Google Analytics.

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, behalve wanneer wet of regelgeving ons daartoe verplicht. Voor de meeste gegevens hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van zeven jaar. Het is mogelijk om account inclusief historie zelf van het talentZ platform te verwijderen.

Inzage- en wijzigingsrecht

Het spreekt voor zich dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u wanneer u dit wilt, het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TalentZ. Alle verwerkingen worden in een register bijgehouden. Zoals eerder aangegeven, kunt u dat inzien wanneer u dat wenst. Elk redelijk verzoek zal worden gehonoreerd. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig dagen.

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij iets niet goed hebben gedaan, dan kunt u een klacht indienen. U mag dit doen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging van de gegevens

TalentZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Om deze zogeheten datalekken te voorkomen, zijn onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Beveiliging van de server;
 • De computers zijn voorzien van een virusscanner en firewall;
 • Applicatie is veilig gecodeerd;
 • Medewerkers hebben zich verbonden tot geheimhouding.

Tenslotte

Wet en regelgeving ten aanzien van Privacy kunnen snel veranderen. Om actueel te blijven en steeds aan de laatste regels en rechtspraak te kunnen voldoen, zullen wij er niet aan ontkomen om zo nu en dan dit Privacy Statement te wijzigen. Via onze website stellen wij u op de hoogte van alle wijzigingen die plaatsvinden. Dit Privacy Statement is van 12 februari 2019.

Inhoudsopgave